Fra insektenes vidunderlige verden - eller: hvordan blir en historie god?

Time icon
Når:28. mai   12:00
Varer til: 13:00

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU og vitenskapelig rådgiver i NINA. Anne er over gjennomsnittet opptatt av forskningsformidling, og med sine fascinerende historier og evne til å se det fantastiske i de små ting viser hun oss insektenes vidunderlige verden. Sammen med sine kollegaer driver hun bloggen «Insektøkologene», hun er sakprosaforfatter, fast inventar i Ekko og Abels tårn på NRK, og en foretrukket fagekspert i ulike debatter.

Anne ble i 2018 tildelt Bonnevieprisen for sin formidling av biologifaget. Prisen deles ut av Norsk Biologforening til «personer, organisasjoner, informasjonskanaler eller et spesielt initiativ, som på en særdeles fordelaktig måte har fremhevet biologifaget i norsk offentlighet eller i norsk skole».

På HVL møter Anne kommunikasjonsrådgiver Katrine Sele til en samtale om forskningsformidling og hvordan forskere kan bidra i samfunnsdebatten.

Ta med deg nistepakka og en kollega og kom innom Storen. I tillegg til en inspirerende samtale serverer vi kaffi. De som ikke har mulighet til å delta i Sogndal kan følge oss på nett, der det også blir anledning til å sende inn spørsmål i chat’en.

Velkommen!