Frokostmøte: Helhetlig oppfølging i lavinntektsfamilier med fokus på barneperspektiv og minoritetsperspektiv

Høgskulen på Vestlandet - Campus Haugesund
Time icon
Når:22. januar   08:15
Varer til: 11:15
Legg til i min kalender

Onsdag 22. januar i tidsrommet 08.15 – 11.15 inviter vi deg til frokostmøte på Høgskulen på Vestlandet med fokus på «Helhetlig oppfølging i lavinntektsfamilier med fokus på barneperspektiv og minoritetsperspektiv».

Professor Marianne Rugkåsa fra fakultet for samfunnsvitenskap på Oslo Met og familiekoordinator på NAV Haugesund Marit Bjørnestad vil innlede og dele kunnskap og kjennetegn om lavinntektsfamilier.

I del to legger vi vekt på lokale forhold og har invitert med oss sentrale personer fra tverrfaglige tjenesteområder og vi prøver å komme nærmere svaret på hvordan vi alle kan hjelpe og bidra til at barn i lavinntektsfamilier får en best mulig oppvekst.

Deltagere i del to er:

Odd Egil Eikje, familiekoordinator, NAV Haugesund
Elise Maurangsnes, helsesykepleier, Lillesund skole
Georg Breivik, sosiallærer, Hauge skole
Oddbjørn Skartun, daglig leder for Vardmodellen.
Hiwot Hailu, prosjektkoordinator, Forandringshuset Haugesund
Simon Næsse, kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet


Seminaret er åpent for alle og gratis å delta på – men har plassbegrensning.  

Det blir servert enkel frokost fra kl. 08:15.