Grøne og blå strukturar i grå byrom

Sogndal, Høgskulebygget, aud. Storen
Time icon
Når:14. mai   09:15
Varer til: 11:00

Velkommen til gjesteforelesning med landskapsarkitekt Arne Sælen.

Sælen er professor i landskapsarkitektur og driv firmaet landskap DESIGN. Han har spesialisert seg i urban design og planlegging, og står bak fleire store landskapsprosjekt i Skandinavia. Sælen har tidlegare vore professor ved NTNU og NMBU.

– Mitt utgangspunkt for formgiving er et tilsvar på de praktiske oppgaver, finne et designuttrykk som står i samsvar, og bruke holdbare materialer som kan eldes med verdighet, seier Sælen.

Gjesteforelesinga er open for alle interesserte.