Helseinnovasjonskonferansen 2023

Digtalt
Time icon
Når:01. februar   11:00
Varer til: 02. februar 12:30
Legg til i min kalender

Velkommen til to halve dagar med helseinnovasjon i fokus!

Er du tilsett i offentleg eller privat sektor, akademia eller kapitalmiljø? Er du gründer eller helsepersonell med interesse for forsking eller innovasjon i helsesektoren? 

Bli med inn på vår digitale plattform og få innsikt i sentrale tema og alt det spennande som skjer innan helseinnovasjon i dag. Programmet går over to halve dagar, og består av korte foredrag og debattar, videopitchar av innovasjonar, ein stor utstilling av bedrifter, opne temapratar og mykje meir. 

Plattforma gir deg gode moglegheiter for digital mingling og aktiv deltaking undervegs. Nettverksbygging vert vektlagt. 

For meir informasjon og program sjå her

Vel møtt digitalt! 

Arrangør: Helse Førde, Innovasjon Norge, NHO, Høgskulen på Vestlandet, Sunnfjord Utvikling, Kunnskapsparken Vestland, e-helse Vestland, Norges Forskningsråd, Norwegian Smart Care Cluster, KS Kommunesektorens organisasjon.