Internasjonal uke 23.-27. oktober

Bergen
Time icon
Når:23. oktober   12:00
Varer til: 27. oktober 15:00

Høgskulen på Vestlandet inviterer til internasjonal uke for studenter, ansatte og interesserte. Målet er økt interesse for internasjonalt samarbeid. I løpet av uken arrangeres gjesteforelesninger, workshops og seminarer for studentene. Tema for årets uke er globale utfordringer som krever både internasjonalt samarbeid og lokal handling. Hvordan kan den forskningen vi driver med på HVL bidra til å løse globale utfordringer?