Samtidsdagene 2018: Jølster hotell – historier frå eit asylmottak

Stord, Aulaen
Time icon
Når:17. januar   09:00
Varer til: 10:00

Ved Katrine Sele og Hege Myklebust.

I denne programposten vil journalist og forfatter Katrine Sele fortelle om boken «Jølster hotell. - Historier frå eit asylmottak» som hun gav ut tidligere i år. Boken tar for seg et av de viktigste spørsmålene i vår tid - flyktningkrisen. Sele har oppsøkt asylmottaket i Jølster og blir kjent med menneskene som bor der. Hvordan er det å vente, vente på vedtak, vente på at klager skal bli behandlet, vente på å bli bosatt og vente på at livet skal begynne? Etter innledningen til Sele vil Hege Myklebust, stipendiat og høgskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, lede en samtale med Sele om boken og bokens innhold.