Faglunsj: Klimaendringer og ansvar for fremtidige generasjoner

Biblioteket Stord
Time icon
Når:11. september   11:30
Varer til: 12:30
Legg til i min kalender

Foredrag ved førsteamanuensis Hein Berdinesen, Høgskulen på Vestlandet

Ta med nistepakke, biblioteket spanderer kaffi og te! 

Sammendrag

Foredraget handler om moralsk ansvar for fremtidige generasjoner i lys av klimakrisen, og tar for seg to problemstillinger:

Det klimapolitiske problemet:

Om vi tar innover oss at framtidige generasjoner vil bære en langt tyngre (potensielt utålelig) byrde enn oss om vi ikke ofrer mye av vår velstand nå, hvordan skal vi da veie hensynet til opplevd tap i velstand hos nålevende mennesker opp mot skader som vil ramme framtidige mennesker?

Det klimaetiske problemet:

Hvor mye er du villig til å betale for et klimatiltak i dag, som bare kommer fjerne framtidige generasjoner til gode? Jo færre klimatiltak i dag, desto flere klimatiltak i fremtiden: Skal framtidige generasjoner lide for at vi skal være godt stilt? Er det rettferdig at vi skal betale for framtidige menneskers velferd, på bekostning av vår egen velferd? Dette er moralske spørsmål om tidspreferanse: Skal moralske intuisjoner som «det er best at mennesker er bedre stilt enn verre stilt» og «man skal ikke påføre andre mennesker unødig skade» bare gjelde oss (og nære generasjoner)?