Tysdag 23. april

Denne dagen har vi to parallelle sesjonar, der sesjon 2 er retta mot studentar.

Parallellsesjon I: Klimaekskursjon (hovudprogram)

 • 16.00
  Oppmøte og registrering

  Oppmøte ved busstasjonen vis-a-vis konferansehotellet Quality Hotel Sogndal. Avreise kl. 16.15.

 • 16.30
  Verdas nordlegaste vingard på Slinde

  Orientering, omvising og prøvesmaking. Bjørn Bergum er eigar og omvisar på vingarden. Buss vidare til Leikanger kl. 17.15.

 • 17.30
  Klimaklyngje og samarbeidsmodellar

  Kvifor klimasamarbeid? Korleis vidareføre etablert klimapartnarskap i nye geografiske og organisatoriske strukturar? Statens hus, møterom.

 • 18.00
  Klimavandring frå Njøs til Henjatunet

  Roar Vangsnes fortel om utviklinga av bygdesamfunnet på Leikanger, og Carlo Aall gjer greie for kva betyding klimaendringane har på eit slikt samfunn. Turen går mellom anna innom forsøksgarden på Njøs, kor Stein Harald Hjeltnes snakkar om fruktdyrking i eit klima i endring.

 • 19.00
  Middag på Henjatunet

  Velkomst og orientering ved Marit Henjum Halsnes. Korleis driv Henjatunet jordbruk, kulturarv, klyngetun / byggjeskikk og klima og turisme? Servering kl. 19.30. Kortreist underhaldning ved Roar Vangsnes.

 • 21.30
  Buss til Sogndal

  Bussen returnerer frå Henjatunet ca. 2130. Tilbake i Sogndal litt før kl. 22.00.

Parallellsesjon II: Toppmøte – studentekskursjon

 • 14.00
  Oppmøte og registrering

  Oppmøte og registrering på campus Sogndal. Avreise med buss til Hodlekve.

 • 15.00
  Klimatopptur til Blåfjell

  Adam Gairns (masterstudent HVL) er guide og fortel som si masteroppgåve der han drøftar klimatilpassing og utsleppsreduksjon ved Hodlekve skisenter. Samtale om klimaendringar og snø ved representant for Protect our Winter Norway (POW).

 • 17.00
  Orientering om klimavennleg drift av Hodlekve-området
 • 18.00
  Retur til Sogndal med buss
 • 19.00
  Klimatoppmøte på Damskipskaien Sogndal

  Studentane gir ein kort presentasjon for kvarandre av masteroppgåvene sine, med høve til spørsmål. Innleiing ved Victoria Slaymark (HVL-student i 2018) til rundebordsdiskusjon om klimavennlege høgskular/universitet.

 

.