Kurs i Design Thinking

Sogndal
Time icon
Når:21. januar   09:00
Varer til: 15:00
Legg til i min kalender

Design Thinking går ut på å utvikle produkt og tenester som er nyttige, brukarvenlege, attraktive og effektive. Brukaren sjølv er eksperten på korleis produktet eller tenesta vert opplevd, og difor set ein brukaren i sentrum i denne metodikken.

Her kan du finne meir informasjon om kurset.