Kurs i seksuell helse og langtidsvirkende prevensjon

Kronstad, Bergen
Time icon
Når:05. november   09:30
Varer til: 07. november 14:30

Kurset skal bidra til å fremme kompetanse i seksuell helse, både generelle kunnskaper og kommunikasjonsferdigheter. Det vil være en kombinasjon av forelesninger og øvelser i smågrupper. I gruppene kan deltakerne bringe inn og drøfte egne case, for å sikre brukermedvirkning og at aktuelle praksisnære problemstillinger blir belyst.

Kurset er todelt. Første del omhandler seksuelle helse, og andre del omhandler LARC (langtidsvirkende prevensjon). Kursets første del vil særlig være rettet mot etniske- og seksuelle minoritetsgrupper, som for eksempel enslige mindreårige asylsøkere, barn og unge og kjønnsglidende identitet.

I første del av kurset vil vi, i tillegg til helsesøstre og jordmødre, også henvende oss til ansatte ved asylmottak, introduksjonssenter for flyktninger, utekontakten og andre som arbeider med barn og unge.

Kursets faglige innhold er forankret i Strategi for seksuell helse (2017- 2022) og rundskrivet om utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre fra 1.1.2016. Kursholderne kommer blant annet fra Sex og Samfunn, og har oppdatert kunnskap, høy kompetanse og bred erfaring innen seksuell helse.

Del 1: Seksuell helse (9 timer fordelt på 1 ½ dag)

Del 2: Langtidsvirkende prevensjon (9 timer fordelt på 1 ½ dag)

  • Rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler, særlig om LARC.
  • Teoretisk innføring i anatomi og gynekologiske undersøkelser.
  • Praktiske øvelser i innsetting av p–stav og spiral
  • Cytologiske undersøkelser

Undervisningspersonell ved master i klinisk sykepleie, spesialisering helsesøster, og master i jordmorfag ved Høgskulen på Vestlandet står for planlegging, organisering og gjennomføring av kursene.

Påmelding og program:

Du velger del 1, del 2 eller begge delene.

  • Del 1 Krever ingen forkunnskaper eller autorisasjon.
  • Del 2 krever autorisasjon som jordmor eller godkjent helsesøsterutdanning, samt rekvireringsrett for prevensjonsmidler.

Det vil bli utstedt kursbevis etter endt kurs, og det blir servert en enkel lunsj på kursdagene. Kurset er gratis.

Les om programmet her.