Legemiddelhandtering i kommunehelsetenesta

Førde, Høgskulebygget, Festsalen
Time icon
Når: 08:30
Varer til: 15:30

Velkommen til fagdag om legemiddelhandtering i kommunehelsetenesta med spesielt fokus på rettleiing av studentar. 

Målgruppa for fagdagen er sjukepleiarar og leiarar frå kommunehelsetenesta og
HVL tilsette på campus Førde.

  Program

 • 08:30 09:00
  Kaffi og registrering
 • 09:00 09:15
  Velkommen v/ Dagrun Kyrkjebø, instituttleiar HVL
 • 09:15 10:00
  Legemiddelhandtering: lovverk, rutinar og kontrollsystem v/ Irene Skaar, farmasøyt Sjukehusapoteka Vest HF
 • 10:15 11:45
  Å lære legemiddelhandtering v/ førsteamanuensis Johanne Alteren, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord Universitet, Mo i Rana
 • 11:45 12:30
  Gratis lunsj
 • 12:30 13:00
  Praktisk legemiddelrekning v/ Joanna Galek, høgskulelektor HVL
 • 13:15 14:30
  Praktisk øving i fortynning og infusjonar v/ Joanna Galek
 • 14:45 15:30
  Diskusjon og oppsummering

Målet med fagdagen er å styrke kompetansen innan legemiddelhandtering blant sjukepleiarar i kommunehelsetenesta, og medverke til at studentane oppnår betre læringsutbytte i praksis i forhold til legemiddelhandtering. Dette blir også ein arena for å utveksle erfaringar og diskutere faglege problemstillingar.

Fagdagen er finansiert av samarbeidsmidlar og er gratis.