Spennande Masterfremleggingar

Campus Stord
Time icon
Når:15. juni   10:00
Varer til: 27. juni 13:00

Masterstudentar innan IKT i læring og masterstudentar innan praktiske og estetiske fag legg fram spennande oppgåver. Presentasjonane er opne for alle interesserte. Velkommen!

Sjå lenke for meir detaljar