Matematikklæring og språklig mangfold

Bergen, Kronstad, Aud.7(D121)
Time icon
Når: 08:30
Varer til: 26. januar 16:00

Forskning på språklig mangfold knyttet til matematikkundervisning har lenge vært et lite prioritert forskningsområde i Norden. Det er derfor med stor gled å kunne presentere flere pågående forskningsstudier fra Norden.

Tema for konferansen er Matematikklæring i klasserom med språklig mangfold – forskningsperspektiver fra de nordiske landa. Konferansen vil ha bidrag fra Finland, Sverige, Danmark og Norge.

Det er en stor spennvidde i temaer, fra klasseroms- og undervisningsforskning i tospråklige områder som Grønland, og Nord-Norge, til kontekstuelle forhold knyttet til språklig mangfold og flerspråklige elever. Undersøkelser knyttet til PISA, vil også bli presentert.

I tillegg er Lyn Webb fra Nelson Mandela Metropolitan University, Sør Afrika og Susanne Predige fra Technische Universität i Dortmund, Tyskland invitert til å ha hovedinnlegg. Vi ønsker å presentere nordisk forskning og se denne i relasjon til pågående internasjonal forskning utenfor Norden.

Se programmet her

Det vil bli servert lunsj, frukt og kaffe.

Målgruppe: Lærerutdannere, lærere og studenter
Språk: Stort sett engelsk
Frist for påmelding: 16. januar 2017