Miljøterapeutisk konferanse for vernepleierstudenter og praksisfelt

Zoom
Time icon
Når:24. mars   10:00
Varer til: 14:00
Legg til i min kalender

Vi inviterer til miljøterapeutisk konferanse for vernepleierstudenter som skal ut i praksis, og veiledere og andre aktuelle fra praksisfeltet.
Tema for årets konferanse er «Verdighet».

Formålet med konferansen er å inspirere, formidle kunnskap og bidra til kompetanseheving innen miljøterapeutisk arbeid.

På grunn av restriksjoner i forbindelse med covid-19 blir konferansen digital. Zoom-lenke kommer.

Frist for påmelding er onsdag 17. mars.

Program:

10.00 - 10.10 Velkommen v/Unni Margrethe Aasen  

10.10 - 10.45 Kjersti Skarstad CRPD 

11.00 - 11.25 Oscar Tranvåg Kan menneskers opplevelse av verdighet fremmes gjennom miljøterapi? 

11.35 - 12.00 Oscar Tranvåg Kan menneskers opplevelse av verdighet fremmes gjennom miljøterapi? 

12.00 - 12.30 Lunsj 

12.30 - 13.00 Anette Drangsholt  

13.10 - 13.20 Nina Christine Dahl Beskyttelse og verdighet 

13.20 - 13.30 Tone Hee Åker Verdighet i vitneavhør med personer med nedsatt funksjonsevne

13.35 - 13.50 Sølvi Linde Beslutningsstøtte; hva, hvorfor og hvordan? 

13.50 - 14.00 Avslutning v/Unni Margrethe Aasen