Morgendagens omsorg for morgendagens behov

Haugesund, Bjørnsonsgate 45
Time icon
Når: 09:00
Varer til: 15:30

Konferanse om Velferdsteknologi 2017

Helse og omsorgstjenestene står ovenfor store utfordringer med tanke på at det blir flere brukere med helse- og omsorgsbehov, og færre hender som kan dekke disse behovene. En må tenke nytt og annerledes. Velferdsteknologiske løsninger kan være et godt tiltak for å møte noen av disse utfordringene.

Fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet og Velferdsteknologiprosjektet på Haugalandet ønsker med dette å invitere helsepolitikere, helse og omsorgskomitéer (1-2 fra hver kommune), råd for eldre og funksjonshemmede (1-2 fra hver kommune), brukerorganisasjoner (1-2 fra hver organisasjon), ansatte i kommunen og våre samarbeidspartnere innen Velferdsteknologi, til konferanse om Velferdsteknologi.

Invitasjonen går ut i de 18 kommunene i Helse-Fonna distriktet, Helse- Fonna- og HVL ansatte.

Konferansen er kostnadsfri for målgruppen i Helse Fonna regionen. (700 + mva faktureres ved manglende fremmøte). Pris for andre som ønsker å delta er 2000 kr per person + mva.