Fagdag: Bruk av terapeutiske brev i Narrativ familieterapi

Bergen, Kronstad, Inndalsveien 28
Time icon
Når:01. juni   08:30
Varer til: 16:00

Ønsker du å videreutvikle deg i hvordan bruke terapeutiske brev i narrative samtaler? Bli med på workshop med foreleser Erling Fidjestøl.

Erling Fidjestøl er master i familieterapi og systemisk praksis og har arbeidet med barn, unge og foreldre i Kirkens Bymisjons forebyggende tilbud Robust . De siste 12 årene har han vært influert av narrative praksisformer. 

Fagdagen er arrangert i samarbeid med Sari Lindeman (HVL), og Senter for familieveiledning Arna og Åsane. 

Vel møtt til en inspirerende fagdag!

Tid:                Fredag 1. juni 2018 klokken 08:30 – 16:00

Sted:             Høgskulen på Vestlandet, Inndalsveien 28, Bergen

Pris:              300,- (kun kredittkort) 

Påmelding til fagdag om bruk av teapeutiske brev i narrativ familieterapi