Nasjonal klimakonferanse

Time icon
Når:29. august   10:00
Varer til: 31. august 15:00

Framtidas klima blir varmare, våtare og villare. Vi må omstille omstille oss til å bli smartare, grønare og tryggare. Dette er tema for årets nasjonale klimakonferanse.

Eit endra klima vil gi ei rekkje nye utfordringar, men det er samstundes viktig at vi også ser på moglegheitene som ligg i eit endra klima. I skjeringspunktet mellom forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv ligg gode moglegheiter for å koordinere kunnskapen og kompetansen som trengst for å gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare.

Konferansen er eit samarbeid mellom HVL, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, NVE region vest, Statens vegvesen og Innovasjon Noreg. 

Program og påmelding kjem!

Program og presentasjonar frå fjorårets konferanse