Nasjonal nettverkskonferanse PPU

Sogndal, Auditorium Storen, 2. etasje Høgskulebygget.
Time icon
Når: 09:00
Varer til: 16. mars 14:00

Velkommen til PPU-konferanse, med tema "PPU – utdanning av den profesjonelle lærar".

  Onsdag 15. mars

 • 09.00 09.30
  Velkommen til HVL campus Sogndal, og presentasjon v/ Marit Irene Uglum og Kirsti Møller Bruland
 • 09.30 09.45
  Opning v/ dekan Osvald Lykkebø, Avdeling for lærarutdanning og idrett
 • 09.45 10.30
  Vurdering for læring i lærarutdanninga v/ førsteamanuensis Ann Karin Sandal
 • 10.30 10.45
  Refleksjon og kaffi
 • 10.45 11.30
  Utvikling av lærande lærar gjennom utviklingsarbeid i lærarutdanninga v/ førsteamanuensis Glenn Kjerland
 • 11.30 12.30
  Lunsj
 • 12.30 13.15
  Lærande lærar i møte mellom lærarutdanning og praksisfeltet v/ høgskulelektor Dorthea Sekkingstad
 • 13.15 13.30
  refleksjon og frukt
 • 13.30 15.00
  Erfaringsutveksling og diskusjonar i gruppe
 • 15.00 16.00
  Omvising på Campus v/ Rasmus Mo, omdømeleiar Sogndal Fotball
 • 19.00
  Felles middag på Restauranthuset Malin

  Torsdag 16. mars

 • 09.15 09.30
  Oppstart og informasjon
 • 09.30 10.30
  Nye retningslinjer for PPU-A og PPU-Y v/ Else Snoen og Ingrid Helleve
 • 10.30 10.45
  Kaffi og kultur
 • 10.45 11.30
  Lærande skular – viktig for å forstå profesjonsutvikling? v/ dosent Øyvind Glosvik
 • 11.30 12.30
  Lunsj
 • 12.30 13.30
  Diskusjon: Kan ein utvikle PPU til å bli ei bru mellom utdanning og profesjonspraksis? v/ dosent Øyvind Glosvik
 • 13.30 14.00
  Avslutning

Pris

Konferansepakka kostar 1550 kr. og inkluderer:

 • Lunsj med dessert og kaffi/te
 • Frukt og kaffi/te
 • Fellesmiddag onsdag

Overnatting

Vi har inngått avtale med følgjande hotell (prisane er inkludert frokost):

 • Best Western Lægreid Hotell : Enkeltrom kr. 1105,- pr. natt / dobbeltrom kr. 1310,- pr. natt. Ved bestilling, informer om at du skal på konferanse i regi av HVL.
 • Quality Hotell Sogndal: Enkeltrom kr. 1260,- pr. natt / dobbeltrom kr 732,- pr. person pr. natt. Ved bestilling, bruk reservasjonsnummer 1062R121820