Nasjonal UH-nettverkssamling for Regional kompetanseutvikling i barnehage

HVL, campus Bergen/Kronstad.
Time icon
Når:31. august   12:00
Varer til: 01. september 12:00
Legg til i min kalender

Samlingen finner sted på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Påmelding innen 1. august.