Nettverkssamling DeKomp

Time icon
Når:11. oktober   10:00
Varer til: 12. oktober 16:00

Høgskulen på Vestlandet er av Utdanningsdirektoratet tildelt rollen som koordinator for universitet- og høgskoler i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i grunnskolen (DeKomp).

Den 11. og 12. oktober blir det nettverkssamling på Radisson Blu Airport Hotel Oslo.

Samlingen er for universiteter, høyskoler, fylkesmenn og representanter fra samarbeidsforum for skoleeiere. 

Konferanse, overnatting og mat dekkes av arrangør, mens reise må dekkes av deltakere selv. Påmeldingsfrist er 1. oktober.