Nytt innan symjeopplæring

Stord
Time icon
Når:04. oktober   09:00
Varer til: 14:45

Ved skulestart til hausten, skal det innførast ein obligatorisk ferdighetsprøve i symjing. Ferdighetsprøven består av 7 øvingar som skal inngå i ei pedagogisk ramme som elevene skal bestå innan utgangen av 4. trinn

Dagskonferansen vil blant anna innehalda informasjon om

  • den nye ferdighetsprøven
  • rolla til lokale skulemyndigheiter
  • presentasjon av ny symjeportal: www.svømmedyktig.no
  • døme på organisering av symjeundervisning inne og ute
  • arbeid i grupper
  • Påmelding innan fredag 8. september

Pris: kr 220 pr. deltakar (inkluderer enkel lunsj)

Målgruppe: lærarar, rektorar, inspektørar, lokale skulemyndigheiter, studentar og lokale frivillige organisasjonar.