Nytt innen svømmeopplæringen

Bergen, AdO Arena
Time icon
Når:29. september   09:00
Varer til: 15:00

Høgskolen på Vestlandet i Bergen og NLA Høgskolen Bergen inviterer til dagskonferanse om regjeringens satsning på bedre svømmeopplæring i grunnskolen. Målgruppen for konferansen er lærere, rektorer, inspektører, lokale skolemyndigheter, studenter og lokale frivillige organisasjoner.

Ved skolestart til høsten, skal det innføres en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. Ferdighetsprøven består av 7 øvelser som skal inngå i en pedagogisk ramme som elevene skal bestå innen utgangen av 4. trinn.

Dagskonferansen vil inneholde informasjon om:

  • den nye ferdighetsprøven
  • lokale skolemyndigheters rolle
  • ny svømmeportal: svommedyktig.no
  • gode praksiser, både i basseng og ute – i, ved og på vann

De som ønsker det, vil få også få muligheten til å gjennomføre årlig livredningsprøve.

Det er gratis å delta.