Ope avskjedsseminar for Maj-Britt Råholm

Førde, auditorium Sunnfjord
Time icon
Når:23. mai   13:30
Varer til: 15:30

Program

Etikk, verdighet og sårbarhet - muligheter og utfordringer i dagens eldreomsorg
Forskar Anne Tolo Heggestad, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Bildningens betydelse som fundament i en värdig omsorg
Professor Maj-Britt Råholm

Rett etter seminaret inviterer Fagseksjon for master i klinisk sjukepleie til
mottaking (ståande arrangement) med forfriskingar. Det er høve til å ta ordet.

Vil du vere med på mottakinga, ber vi om at du melder deg på innan 16. mai.

Sjå pdf.