Open dag

Bergen, Førde, Sogndal, Stord, Haugesund
Time icon
Når: 09:00
Varer til: 19:00

8. mars er det opne dører på alle studiestadane til Høgskulen på Vestlandet. Kom og besøk oss om du ønsker å vite meir om korleis det er å vere student hos oss! På Open dag vil du møte fagfolk, få omvising på campus, snakke med studentar og få eit innblikk i korleis kvardagen er for ein student ved Høgskulen på Vestlandet.

Programmet vil vere noko ulikt frå campus til campus. Det er også ulike påmeldingsfristar.

Her kan du besøkje oss 8. mars: Campus Bergen (Kronstad), Campus Førde,
Campus Haugesund, Campus Sogndal og Campus Stord.

Meld deg på!

Meir informasjon kjem.