Palliasjon i hjemmet

Campus Bergen, Kronstad, Auditorium 13 (F119)
Time icon
Når:31. mai   12:30
Varer til: 15:00

Vi inviterer ansatte i hjemmesykepleien og studenter til fagseminar med tema palliasjon i hjemmet.

Prosedyren «Palliasjon i hjemmet» som implementeres i hele hjemmesykepleien i Bergen kommune vil bli presentert. Kanskje prosedyren kan være til inspirasjon for andre kommuner som ønsker å sikre bedre hjemmepalliasjon?

Fagseminaret er gratis. Det er en markering av et avsluttet samarbeidsprosjekt mellom tidligere Høgskolen i Bergen og Bergen kommune i perioden 2013 - 2017. 

Sted: Inndalsveien 28, Høgskulen på Vestlandet.
Rom: F119 – auditorium 13

Påmeldingsfrist: 24. mai 2017.

Vi ønsker ansatte i hjemmesykepleien og studenter hjertelig velkommen!

Program

  • Kl. 12:30: Velkommen v/Anne Marit Sand, førstelektor, Høgskolen på Vestlandet
  • Kl. 12:35: Presentasjon og implementering av prosedyren Palliasjon i hjemmet v/Synnøve Teigen, rådgiver USHT 
  • Kl. 12:55: Implementering av prosedyren v/Cecilie Olsen, rådgiver, etat for hjemmebaserte tjenester, Bergen kommune
  • Kl. 13:05: Erfaringer med hjemmepalliasjon – funn fra studie med hjemmesykepleiere og fastleger v/ førstelektor Anne Marit Sand og instiuttleder Britt Viola Danielsen, insitutt for sykepleiefag, HVL
  • Kl. 13:20:Pause med frukt, kaffe og te
  • Kl. 13:40: Uro hos døende v/spesialsykepleier Inger Johanne Holst ved Sunniva Senter, Haraldsplass diakonale sykehus
  • Kl. 14:10: Hva fremmer palliasjon i hjemmet? Innlegg ved fastlege Katrin Kvideland, Dalen legesenter
  • Kl. 14:35: En pårørendes historie ved Randi Cesilie Haugstad
  • Kl. 14:55 -15:00: Oppsummering og takk for i dag v/ Anne Marit Sand