Pedagogikkfaget i barnehagelærarutdanninga

Campus Bergen, Kronstad
Time icon
Når:17. oktober   12:00
Varer til: 18. oktober 15:30

Vi plukkar opp tråden etter Høgskulen i Innlandet i fjor og set søkelys på pedagogikk, reform og barnehagelærarutdanning. Velkommen til Bergen og Høgskulen på Vestlandet! 

Program 17. oktober

 • 12:00
  13:00
  Lunsj og registrering
 • 13:00
  17:30

  Opning

  Plenumsforedrag I
  Vegen blir til medan vi spring etter - metaforar om reform og pedagogikk.
  Hege Fimreite HVL Sogndal og Vigdis Foss HVL Bergen.
  Med utgangspunkt i samtalar med tilsette i barnehagelærarutdanninga leiter vi etter innsikt som metaforbruk kan gje om iverksetjinga av ei reform.
  Svein Ole Sataøen, Følgjegruppe BLU, rammar inn med innsikt frå følgjearbeidet.

  Pause – kaffi og te

  Plenumsforedrag II
  Allmennpedagogikk som menneskeleg praksis og teoretisk refleksjon.
  Alexander von Oettingen Syddansk Universitet
  Kva er pedagogikk og pedagogisk praksis? Kor teoretisk og evident er pedagogikken? Foredragshaldar peiker på korleis vi kan forstå pedagogikk gjennom å studere kva utfordringar som oppstår i møte med handlingar, normer, institusjonalisering og erkjenning.

  Omvising: Kunst på Kronstad

 • 17:30
  18:30
  Mat og prat på Kronstad

Program 18. oktober

 • 09:00
  14:30

  God morgon

  Plenumsforedrag III

  Profesjonalisering – oppgåvene, kunnskapen, utdanninga.
  Anton Havenes Høgskolen i Oslo og Akershus.
  Profesjonalisering føreset ein yrkesarena der oppgåvene vert identifisert, problematisert og der intervensjon vert grunngjeven og rettferdiggjort. Er samansetninga av kunnskapselementa i barnehagelærarutdanninga i tråd med dei oppgåvene ein barnehagelærar har? Er oppgåvene barnehagelæraren vert pålagt i samsvar med oppdraget? Fremjar utdanninga profesjonalisering? Det er naudsynt å gje barnehagelærarar ei tydeleg stemme, og å gjere empiriske og teoretiske studiar av oppgåvene og ansvaret dei har.

  Pause – kaffi og te

  Parallellsesjonar – Ulike FoU-arbeid med relevans for konferansetema.

  Paneldebatt

  Avrunding og vidare vegar

 • 14:30
  15:30
  Lunsj og avreise