Praksisdag i sykepleierutdanningen

Rom 2008, HVL-Haugesund
Time icon
Når:05. september   11:30
Varer til: 14:30

I et forpliktende samspill med praksisfeltet skal utdanningen tilby en praksisnær, profesjonsrettet og forskningsbasert sykepleierutdanning med høy faglig kvalitet. I den anledning inviteres ledere, praksiskoordinatorer og praksisveiledere til samspillsdag ved campus Haugesund.

Program

Vi starter med lunsj, 11.00-11.30.

11.30-13.00

  • Rethos v Else Cathrine
  • Klinisk sluttkompetanse v/Sølvi Anne Lunde og Karen Johanne Vae
  • AssCE-studien v/Karen Johanne Vae
  • Internasjonalisering v/ Lene Strøm

13.15-14.30

Veiledning og vurdering i praksis.
Vi samles i henhold til praksissted for å drøfte aktuelle temaområder.
Frist for å melde aktuelle tema er 22.08.