Presentasjon av bacheloroppgåver frå automatiseringsteknikk- og elkraftstudentar

Førde, auditorium Nordfjord
Time icon
Når:23. mai   08:30
Varer til: 13:30

Sisteårsstudentar på bachelorutdanningane i ingeniør elektro, spesialisering automatiseringsteknikk og elkraft på campus Førde presenterer bacheloroppgåvene sine. 

Dei fleste prosjekta er blitt utvikla på oppdrag frå, og i samarbeid med, næringslivet i fylket. 

 • 08.30: Revisjon av kraftstasjon 5 v/ Marcus Bakkehaugen, Kristoffer Kalstad og Jahn Vegard Frimannslund

 • 09.00: Alternativt Yaw Power Backup System v/ Mathias Loftesnes og Tommy Ryland

 • 09.30: Vedlikehaldsstyring i høgspent distribusjonsnett v/ Simon Guddal Hansen

 • 10.00: Fornybar energi v/ Alex Roganin, Lars Engø og Even Markussen

 • 11.00: Gjenvinningsmaskin for flasker og boksar v/ Martin Nygård

 • 11.30: Kabeldrevet robot – effektivisering av tømmerhogst v/ Jon Eilert Liane, Tor Erik Haavik og Bjørnar Brask Sittlinger

 • 12.00: Automatisk styring av robot ved hjelp av bildebehandling og machine learning v/
  Marcus Neverdal, Sigve Hove Bang, Simon Grytten, K. Bekkeli og A. Bødal

 • 12.30: Automatisert sporing av smeltedigler v/ Gøran Green, Julie Skjøy og Kim Isdal

 • 13.00: Sentralstyring og regulering av vakuumanlegg v/Torbjørn Ryland Steinholm

Ope for alle interesserte!