Primærhelsetjenestens arbeid med livsstilsendring hos voksne

Webinar (del 3)
Time icon
Når:16. desember   08:30
Varer til: 10:00
Legg til i min kalender

Arrangør: Frisklivsforskningsnettverket, Helsedirektoratet, Høgskulen på Vestlandet og NTNU.

Den planlagte Folkehelsekonferansen 2020 har blitt utsatt til 2021, og de tilhørende forkonferansene kunne ikke gjennomføres som planlagt.

Forkonferansen Primærhelsetjenestens arbeid med livsstilsendring hos voksne. Hvor står vi, hvor går vi? - Eksempler fra frisklivssentraler ønsker å tilby deler av programmet som kortere webinar en gang i måneden gjennom høsten 2020. Hensikt med webinarene er å formidle kunnskap som kan bidra til å fremme kvalitet og utvikling av tilbud om støtte til livsstilsendring i primærhelsetjenesten, herunder frisklivssentraler.

Målgruppe: Ansatte i primærhelsetjenester og andre med interesse for helsefremmende og forebyggende arbeid.

Program del 3: 16. desember

08:30: Arbeid med forankring av frisklivssentralens arbeid i kommunale planer
Anders Aasheim, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Troms og Finnmark

09:00: Resultater fra flerregionalt forskningsprosjekt ved 32 frisklivssentraler – endringer i fysisk aktivitet og livskvalitet ett år etter oppfølging
Ellen Eimhjellen Blom, høgskulelektor, Høgskulen på Vestlandet

09:30: Hvordan utføre kunnskapsbasert arbeid med livsstilsendring i kommunen?
Eva Denison, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Slik blir du med

Webinaret blir arrangert i Zoom. Det er ingen påmelding. Husk å ha mikrofonen din mutet når du kommer inn i webinaret. 

Lenke til webinaret blir lagt ut her.