Relasjonelle perspektiv på rus og avhengigheit

Sogndal, Fossbygget, auditorium Sognefjorden, 3. etasje.
Time icon
Når: 09:00
Varer til: 15:00

Vi inviterer praksisfeltet, brukarar, pårørande og studentar til open fagdag på Campus Sogndal.

Vi har eit spennande program som viser at rus og avhengighet også kan belysast ut frå ulike relasjonelle forståingar. Europeiske rusforskarar frå The Substance Use and Addictive Behaviours (SUAB) Research Group presenterer si forsking, i tillegg til foredragshaldarar frå HVL.

  Program

 • 09.00 09.15
  Velkommen v/ Tone Larsen, høgskulelektor HVL
 • 09.15 10.00
  Social workers’ understanding of Alcohol and Drug Abuse v/ Sarah Galvani, professor i Sosialt arbeid, Manchester Metropolitan University
 • 10.15 11.00
  Narratives of long-term recovery: Understanding relational behaviour change v/ Joanne Ashby, PhD i Psykologi, Manchester Metropolitan University
 • 11.00 12.00
  Lunsj (må dekkast av deltakaren)
 • 12.00 12.45
  Expertise and Humanity: The supportive professional relationship from the perspective of clients in drug treatment v/ Anette Skårner, PhD i sosialt arbeid, Gøteborgs Universitet
 • 13.00 13.45
  Barnevernsarbeidaren si forståing av barn og unge med alvorleg rus- og åtferdsvanskar v/ Monika Alvestad Reime, høgskulelektor / phd-stipendiat HVL
 • 14.00 14.45
  Foreldrenes rolle i et intergenerasjonelt perspektiv v/ Magne Mæhle, førsteamanuensis, dr. philos. spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, HVL
 • 14.45 15.00
  Avslutning og oppsummering v/ Tone Larsen

Vi har eit spennande program som viser at rus og avhengighet også kan belysast ut frå ulike relasjonelle forståingar. Europeiske rusforskarar frå The Substance Use and Addictive Behaviours (SUAB) Research Group presenterer si forsking, i tillegg er lokale krefter med på å gjere denne dagen interessant for oss alle.

Om foredragshaldarane

Påmelding

Fagdagen er gratis, men du må melde deg på innan 1. mars. Ver rask, det kan fort bli fullt!