Rettleiingskonferansen

Førde
Time icon
Når:13. november   09:30
Varer til: 16:00

Rettleiarnettverket inviterer til den årlege rettleiarkonferansen, der årets tema er Arbeidsallianse i rettleiing.

Program

Rettleiingskonferansen 2017 

Hovudforelesar er Cato Bjørndal, dosent ved Universitet i Tromsø.

Påmelding

Påmelding innan 1. november 

Deltakaravgift: kr 700,-

Har du spørsmål?

Kontakt Siren Rørgård Skjerven på tlf. 57 64 31 84 eller fmsfsrs@fylkesmannen.no.