SAMAN: Brukar- og pårørandemedverknad i eldreomsorg

Skei, Thon Hotel Jølster
Time icon
Når: 09:30
Varer til: 15:30

Vi inviterer til fagdag med tema brukarmedverknad i eldreomsorga i Sogn og Fjordane. Målgruppa er deg som arbeider i helse-, omsorgs eller kultursektoren, deg som er pårørande eller lag og organisasjonar. 

Morgondagens omsorg skal skapast og utviklast saman med brukarar og dei pårørande i eit samspel med frivillige, ideelle og private aktørar. Det er viktig å synleggjere og støtte familien og det sosiale nettverket til brukarane. Det skal vere eit større mangfald av tilbod, og brukarane skal kunne leve eit aktivt og godt liv i fellesskap med andre.

Program

 • 09:30
  10:00
  Registrering og kaffi
 • 10:00
  10:15
  Opning
 • 10:15
  10:45
  Å leve som pårørande i eldreomsorga
 • 10:45
  11:40
  Brukar- og pårørandestemma som SKAL høyrast!
 • 11:40
  12:00
  Førde kommune - pårørandearbeid
 • 12:00
  13:00
  Lunsj
 • 13:00
  13:45
  Involvering i miljøet: for kven, korleis og kvifor?
 • 13:45
  14:00
  Samhandling med pårørende - har helsepersonell deltatt på opplæring?
 • 14:00
  14:15
  Kaffi
 • 14:15
  15:00
  D R A U M – Du, Raus, Aktiv, Utruleg, Mot
 • 15:00
  15:30
  Oppsummering

Deltakaravgifta er 450 kr. inkludert lunsj. 

Konferansen er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet - campus Førde, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester.