Seminar: Etikk og den fremmede andre

Stord
Time icon
Når:24. oktober   10:30
Varer til: 15:30

Velkommen til seminar med fokus på etikk og omsorg: Etikk og den fremmede andre: Ulik lesninger av Levinas. 

Tidspunkt og rom: 10:30 -15:30, rom UND 142
Sted: Høgskulen på Vestlandet, campus Stord 24. oktober
Påmeldingsfrist 15. oktober.

Program
10:30 Magdalene Thomassen: «Kunnskaps- og menneskesyn hos Levinas»

11:30 Lunsj

12:30 Magdalene Thomassen: Samtale med deltakerne

13.30 Pause m/kaffe

13:45 Nina Egeland: «Å se den andre»

14:45 Diskusjon og oppsummering i plenum

15:30 Avreise
(Med forbehold om endringer)

Forskergruppen «Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår», tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest, arbeider med omsorgens grunnvilkår og omsorgens fenomener på ulike måter. Blant annet ønsker de å utforske og studere materielle, organisatoriske og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. De arbeider slik sett i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.

Gruppen har ved to tidligere anledninger gitt ut fellespublikasjoner. To temanummer om omsorg i tidsskriftet Michael (2/2010 og 2/2015). I tillegg har de gitt ut boken "Rom for omsorg?" i mars 2014. Nå arbeides de med et temanummer i et internasjonalt tidsskrift som omhandler den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt nummeret forventes og publiseres høsten 2017.  

Velkommen til seminar!