Seminar: Etikk og den fremmede andre

Campus Stord
Time icon
Når:24. oktober   10:30
Varer til: 15:30

Velkommen til seminar med fokus på etikk og omsorg: Etikk og den fremmede andre: Ulik lesninger av Levinas. 

Seminaret finner sted på Høgskulen på Vestlandet, campus Stord 24. oktober fra kl. 10:30 – 15:30. Påmeldingsfrist 15. oktober.

Forskergruppen «Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår», tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest, arbeider med omsorgens grunnvilkår og omsorgens fenomener på ulike måter. Blant annet ønsker de å utforske og studere materielle, organisatoriske og kulturelle rammevilkår for omsorg i konkrete situasjoner og institusjoner. De arbeider slik sett i skjæringspunktet mellom empiri, filosofi og teoriutvikling.

Gruppen har ved to tidligere anledninger gitt ut fellespublikasjoner. To temanummer om omsorg i tidsskriftet Michael (2/2010 og 2/2015). I tillegg har de gitt ut boken "Rom for omsorg?" i mars 2014. Nå arbeides de med et temanummer i et internasjonalt tidsskrift som omhandler den nordiske velferdsstats tause omsorgsfelt nummeret forventes og publiseres høsten 2017.  

Velkommen til seminar!