Seminar om hiv og soi

Høgskulebygget i Haugesund
Time icon
Når:23. november   08:30
Varer til: 15:30

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Helse Fonna og Kirkens Bymisjon arrangerer seminar om HIV og SOI (Seksuelt overførbare Infeksjoner) for 11. gang.

Det er en del av markeringen av Verdens AIDS-dag og er støttet av Helsedirektoratet.

Formålet er å formidle oppdatert kunnskap og unngå stigmatisering.

Påmelding:

Navn og postadresse sendes haugaland@bymisjon.net innen 17. november

Deltakeravgift: kr 700,- inkl. lunsj. HVL-studenter gratis.