Seminar om kunstnerisk utviklingsarbeid

Bergen, Kronstad
Time icon
Når:31. mai   09:00
Varer til: 01. juni 15:00

Hensikten med seminaret er å presentere og drøfte perspektiver på kunstnerisk utviklingsarbeid (KU), presentere eksempler på KU, og reise spørsmål om og drøfte hvordan KU kan inngå i høyere utdanning. Det gjelder for eksempel masterutdanninger, ph.d. studier, og forskningsprosjekt som ansatte deltar i.

Seminaret arrangeres av Forskergruppene Kairos og Lek, spill og deltagende læring i samarbeid med Institutt for kunstfag og Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon.

Program torsdag 31.05 - Rom: E-123

 • 09.00
  Forfatter Erlend O. Nødtvedt: Leser fra egne tekster
 • 09:45
  Kunstnerisk utviklingsarbeid – begrepet og forskningsområdet
 • 10:45
  Kort pause
 • 10:55
  Paris recital
 • 11:25
  Duojji og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • 12:25
  Lunsj (gratis)
 • 13:00
  Paper-performance
 • 13:30
  Avreise med bybanen til Nonneseter
 • 14:00
  16:00
  "Highway Hypnosis" av og med Transitteateret
 • 17:00
  Middag

  Betales av deltakerne selv.

For de som ønsker å fortsette kvelden:

Program fredag 01.06 - Rom B-410

 • 09:00
  Komponist Walter Thompson og professor Jostein Stalheim
 • 09:15
  Dokumentert refleksjon i kunstnerisk utviklingsarbeid: et eksempel
 • 09:45
  Developing Soundpainting through artistic research and performance
 • 11:15
  Lunsj (deltakerne betaler egen lunsj)
 • 12:15
  Paralell-sesjoner: paper
 • 13:00
  Pause
 • 13:15
  Regissøren forsker og Forskeren regisserer: Kunstner(isk) forskning i stoffskifte mellom kunst og akademia
 • 14:15
  14:30
  Avslutning ved professor Catharina Christophersen, forskningsprogramleder for kunst, kreativitet og kulturmøte ved HVL.

Seminaret åpner for presentasjon med paper (20 minutter inklusiv tilbakemelding), paper-performance (30 minutter inklusiv tilbakemelding) og workshop (60 minutter inklusiv tilbakemelding).

Frist for innsending av abstrakt: 02.05.18. (Maks 200 ord).

Abstract sendes til: Tor-Helge.Allern@hvl.no

Påmeldingsfrist 16. mai 2018.

Vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) er sidestilt i Lov om høyere utdanning fra 1995. I januar 2018 opprettet Kunnskapsdepartementet ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ved kunstutdanningsinstitusjonene. Ved HVL har KU vært en del av forskningsprogram Kunstfagdidaktikk siden 2009, og blir integrert på ulike måter i masterutdanningene i Dramapedagogikk og anvendt teater, Musikkpedagogikk, Kreative fag og læreprosessar og i ph.d studiet Danning og didaktiske praksiser.