Seminar: «Etikkens sted sett fra Kierkegaard og Løgstrup»

Bergen, Haraldsplass
Time icon
Når:19. mars   10:30
Varer til: 16:00

Program

10.30 Velkommen ved Stine Øye, leder for forskergruppen Omsorgens grunnlag, fenomener og vilkår. 

10.35 Kari Thorkildsen: «Kjærleikens vesen i lys av Søren Kierkegaard»

11.15 Kari Vevatne: «Mulighetens etikk hos Søren Kierkegaard - Idealer og virkeligheter»

12.00 Pause m/kaffe

12.15 Kari Martinsen: «Skapelsesfenomenologi, det fortrolig fremmede og tydningen. Etikk hos K.E. Løgstrup»

13.00 Lunsj

13.45 Samtale mellom de tre innlederne med spørsmål og kommentarer fra salen

14.30 Pause m/kaffe

14.45 Arne Rehnsfeldt: «Knud E. Løgstrup som forståelse-horisont vid hermeneutisk tolkning av empiriske data, og et bidrag til teorigrunnlaget i klinisk omsorgsvitenskap».

15.15 Samtale med salen om Knud E. Løgstrups distinksjon mellom tydning og fortolkning v/Arne Rehnsfeldt & Kari Martinsen.

15.45 Avrunding

16.00 Vel hjem!

Seminaret er i regi av Senter for omsorgsforskning ved HVL