Studiestart

Time icon
Når:14. august   10:00
Varer til: 15:00

Vi ønskjer alle nye heiltidsstudentar velkommen til studiestart 14. august 2017

Sjå program for studiestart ved din campus: