Kurs i systematiske oversikter

Bergen
Time icon
Når:09. oktober   09:15
Varer til: 16:00

Dette er kurset for deg som ønsker å lære mer om hvordan man anvender systematiske oversikter i eget arbeid.

Kurset har to deler. Kurs del 1 er for dem som vil anvende systematiske oversikter i eget arbeid, for eksempel i undervisning eller i møte med pasienter. Del 2 av kurset er for dem som vil skrive en systematisk oversikt. For å kunne delta på del 2, må du ha gjennomført del 1. Deler av undervisningen og veiledningen foregår på engelsk. Kurset er åpent for alle (også for eksterne). 

KURS DEL 1:
Målgrupper for dette kurset:
Ansatte som vil anvende systematiske oversikter («users of systematic reviews»)
Ansatte som vil utarbeide systematiske oversikter («doers of systematic reviews»)


Mål:

  • Å kunne finne, kritisk vurdere og anvende resultater fra systematiske oversikter
  • Å få kjennskap til hvorfor systematiske oversikter er viktig som beslutningsstøtte i klinisk praksis, utdanning og forskning
  • Å få kjennskap til hvordan en systematisk oversikt utarbeides

Varighet: 4 dager
Mandag d. 9. oktober 2017, kl. 9.15-16:00 (Rom D226, Kronstad)
Torsdag d. 2. november, 2017, kl. 9.15-16:00 (Rom C224, Kronstad)
Mandag d. 27. november 2017, kl. 9.15-16:00 (Rom E252, Kronstad)
Torsdag d. 7. desember 2017, kl. 9.15-16:00 (Rom F106, Kronstad)

Undervisere og fasilitatorer:
Hans Lund
Lena Nordheim
Birgitte Graverholt
Donna Ciliska

KURS DEL 2
For å kunne delta på kurs del 2, må du ha gjennomført kurs del 1. 
Målgrupper for dette kurset: Ansatte som vil utarbeide systematiske oversikter («doers of systematic reviews»)

Mål:

  • Å utarbeide en systematisk oversikt, under veiledning.

Varighet: Veiledning og undervisning for vinter og våren 2018:
Mandag 8. januar 2018
Mandag 5. februar 2018
Mandag 5. mars 2018
Mandag 9. april 2018
Mandag 7. mai 2018
Mandag 4. juni 2018

Form:
Det planlegges undervisning og fordypelse i spesifikke emner som deltakerne velger underveis. Alle deltakere booker veiledningstid for hver av de nevnte datoer (mellom 9.00 og 16.00).

Undervisere og fasilitatorer:
Hans Lund
Donna Ciliska