Webinar om forskning på musikkfaget i grunnskolelærerutdanningen

Time icon
Når:16. september   12:00
Varer til: 15:00
Legg til i min kalender

Forskningsprosjektet «Music teacher education for the future» (FUTURED 2019-2022) inviterer til seminar om forskning på musikkfaget i grunnskolelærerutdanningen.

Hensikten med seminaret er å bringe sammen lærerutdanningsforskere, lærerutdannere og andre til en kritisk og forskningsbasert samtale om utvikling og endring.

Utgangspunktet for webinaret er foreløpige funn fra FUTURED-prosjektet. 

Arrangører er: FUTURED-prosjektet, HVL-Institutt for kunstfag, OsloMet og Nasjonal senter for kunst og kultur i opplæringen.  

Målgruppe: Ansatte i grunnskolelærerutdanningene, men seminaret er også åpent for lærere og studenter. 

Lenke til tentativt program.

Zoom-lenke kommer senere.