Workshop om teknologi for framtidig frukt og bærproduksjon

Leikanger/ Lærdal
Time icon
Når:24. mai   11:00
Varer til: 25. mai 15:00
Legg til i min kalender

Framsteg i robotikk, stordata, samt plantevitskap og teknologi, kan bidra til å skape betre dyrkingssystem for frukt- og bærproduksjon.Vestlandet ligg langt framme i frukt- og bærproduksjon nasjonalt med sine
regionspesifikke fortrinn – men har og nokre utfordringar.

Vi ser for oss at den neste jordbruksrevolusjonen vil ha integrerte sensor- og aktueringssystem med ulik grad av autonomi, som informerer, supplerer og arbeider saman med menneskeleg arbeidskraft. Desse systema vil gje fordelar i form av redusert miljøpåverknad, betre kvalitetskontroll, lågare lønnskostnader, redusert produksjonsavfall og meir
effektive verdikjeder. 

For å utforske dagens status for slike teknologiar, og spesielt relevansen for Vestlandsdyrkarar, ønskjer Høgskulen på Vestlandet (HVL) og
Vestlandsforsking i samarbeid med lokal industri, deg velkommen til å vere med på ein to-dagars workshop i Leikanger og Lærdal.

Workshopen er organisert gjennom Teknoløft Sogn og Fjordane.

Påmeldingsfrist: 17. mai 2022.

Program

24. mai: Leikanger (Fylkeshuset)

  • 11:00:Lunsj

  • 11:45 - 15:00: Presentasjonar and diskusjonar med:  

Anita Sønsteby (Nibio), João Valente (Wageningen University), Fieldwork Robotics, Agdir, Sogn Frukt og Grønt, PicknCarry, Njøs frukt- og bærsenter, Farmable

  • 15:00 - 17:00: Opning av RoboVest testanlegg, Njøs frukt- og bærsenter

  • 17:00 Middag

25. mai: Lærdal (Sogn Frukt og Grønt)

10:00 - 15:00 Besøk til dyrkarar og pakkeri, Sogn Frukt og Grønt.
Dialog og idédugnad.