Yrkesdykkerkonferanse

Time icon
Når:13. november   08:30
Varer til: 14. november 16:00

Velkommen til konferanse om innaskjærs dykking i Norge. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Haukeland universitetssykehus, Sjømat Norge, Norsk Undervanns intervensjon (NUI) og HVL.

HVL bidrar med tre innlegg på konferansen:

  • Dykkeoperasjoner for ingeniører, nytt valgfag for HVL (Nils Ottar Antonsen)
  • Presentasjon av bachelorprosjekter innen utstyrsutvikling (Mathias Mathiasen)
  • TUP som dykkemetode? (Finn Hansen)

Les mer om konferansen og finn lenke til påmelding her.

PS: Studenter ved HVL får rabattert påmeldingsavgift. Send en mail før påmelding til Liv-Karin Lahn-Johannessen