Kulturuka Bergen

Alle arrangementa foregår på Kronstad, og er opne for alle når ikkje anna er oppgitt.

Finn fram til romma på Kronstad via tenesta Mazemap.

Måndag 21. oktober

 • 09.00–15.00: Lag ei leirskål. Stad: Ved Kaffibaren.
 • 12.00: Konsert med elevar frå Gimle oppveksttun. Stad: Vrimlearealet ved kantina. 
 • Robotar

Tysdag 22. oktober

 • 09.00–15.00: Lag ei leirskål. Stad: Ved Kaffibaren.
 • 10.00–10.45: "Opplevelsesfortellinger om trær" til dei yngste barna i barnehagen. Lukka arrangement for inviterte gjestar. Studentar frå barnehagelæråaerutdanninga kkk2 formidlar. Rom B444
 • 17.30-18.30: Open korøving med Philip Tuju (Kenya) og KORFUH. Rom C413.

Onsdag 23. oktober

 • 09.00–15.00: Lag ei leirskål. Stad: Ved Kaffibaren.
 • 11.00-14.00: Korseminar med Philip Tuju (Kenya). Rom C413.
 • "Fortellinger om trær". Studentar frå barnehagelærarutdanninga KKK2 fortel. Lukka arrangement for inviterte barnehagebarn. Stad: Fyrrommet og B444.
 • 14.15-14.45: Huskonsert med musikkstudentane i hovudtrappa ved hovudinngangen.
 • 20.00: "Ødipus": Forestilling ved studentar frå Bachelor i drama og anvendt teater. Stad: B410

Torsdag 24.oktober

 • 09.00–15.00: Lag ei leirskål. Stad: Ved Kaffibaren.
 • 11.00: "Ødipus": Forestilling ved studentar frå Bachelor i drama og anvendt teater. Rom: B410.
 • 13.00–15.00: Paneldebatt om den nye strategien til Regjeringa om praktisk og estetisk innhald i barnehage, skule og lærarutdanning. Professor Kari Holdhus innleier, og debatten blir leia av professor Magne Espeland. Strøyming frå campus Stord til rom D130 (i biblioteket). Sjå kven som sit i panelet.
 • 19.00: Kulturkveld i Mimes brønn.
 • 20.15: Bergen Vista Social Club spelar opp til konsert og dans i hovudtrappa ved hovudinngangen.

Fredag 25.oktober

 • 09.00–15.00: Lag ei leirskål. Stad: Ved Kaffibaren.
 • 10.30-11.30: "Bord dekk deg": Spel for og med inviterte barnehagebarn, ved barnehagelærarstudentar frå Kunst, kultur og kreativitet 3. Stad: Trappa ved kantina.