Deltidsjobb som studentassistent ved Læringslab: Bergen, Sogndal og Stord

Vi er på jakt etter deg som er 2. og 3.årsstudent på bachelor eller masterstudent frå hausten 2022 og som interesserer deg for teknologi i læring og undervisning og for medieproduksjon.

Om jobben

Som studentassistent er du vertskap ved Læringslab i K2 på ettermiddagstid i haustsemesteret og er med på å sikre eit utvida tilbod der til tilsette og studentar. Dette inneberer mellom anna å vere vertskap i lokalet og å drive utlån av ulike formar for teknologi og medieproduksjonsutstyr. Du vil få opplæring i dei ulike teknologiane og medieproduksjonsutstyret som finnes i laben og du vil ha ein fagleg kontaktperson som følgjer deg opp undervegs.

Arbeidsoppgåver

 • Brukarstøtte og rådgjeving i Læringslab
 • Booking av rom og utstyr til utlån
 • Lading, oppgradering og nullstilling av utstyr og rom
 • Vere vertskap ved arrangement og eventer
 • Arrangere eventer i Læringslab

Arbeidstid, løn og attest

Jobben er timeløna (inkludert 10 timer opplæring) og du arbeider 4- 6 timer per veke, og får 10 timar til opplæring. Utbetaling vert gjort ved at du skriv timelister. Det kan bli aktuelt å forlenge engasjementet. Du får attest frå HVL etter fullført jobb.

 • Studentassistenter i HVL er lønnet i stillingskode 1429 – Aspirant.
 • Studentassistent uten fullført grad blir lønnet ltr. 25, som utgjør kr. 170,60 pr. time.
 • Studentassistent med påbegynt bachelorgrad blir lønnet i ltr 35, som utgjør kr. 191,20 pr. time
 • Studentassistent med påbegynt mastergrad blir lønnet i ltr 42, som utgjør kr. 209,- pr. time

Forventningar til deg

 • Du har lyst til og er motivert til å arbeide med teknologi og formidling
 • Du evner å lære deg ny teknologi
 • Du kan arbeide sjølvstendig og liker å samarbeide med andre
 • Du er strukturert, og er god til å planleggje, men samtidig fleksibel og kan improvisere
 • Konkrete arbeidsoppgåver vert avtala med personalet i Læringslab og nærmaste leiar

Endelieg søknadsfrist er 22. august 2022, men vi vurderer søknader fortløpande frå 8. august 2022.

Søknad med CV og motivasjonsbrev sender du til laeringslab@hvl.no.

Søknaden vert handsama av leiar Sigrid Jordal Havre. Spørsmål om stillinga rettast til kontaktperson ved din campus:

Bergen: Xavier Paul Bonete / Kaspar Strømme 
Stord: Inga Lise Almås 
Sogndal: Torkjell Venjum

Generelle spørsmål kan rettast seksjonssjef Sigrid Jordal Havre.

Sjå også nettsidene våre.