Bli mentor i ENT3R!

Har du lyst på en spennende deltidsjobb? ENT3R søker mentorer!

Kort om ENT3R

ENT3R er et studentdrevet motivasjonsprogram hvor studenter fra realfaglige studier er mentorer for elever i 10. klasse. ENT3R ønsker å øke interessen og motivasjonen for realfag blant ungdom, og dette kan nettopp du bli en del av!

Mentorene gir elevene undervisning i realfag, hjelp til lekser, samt gjennomfører spennende eksperiment og forsøk. Arbeidet inkluderer organisering av elevtimer samt planlegging og gjennomføring av undervisningen. Alle mentorer får delta på kurs innen matematikkdidaktikk.

Om mentorstillingen

Som ENT3R-mentor får du 3 – 6 timer lønnet arbeid i uken, der du bistår elever med realfagstrening i matematikk og naturfag. ENT3R-gruppene foregår på ettermiddagen på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Som mentor deler du ansvaret for din elevgruppe med en eller to mentorkolleger. Det arrangeres også sosiale sammenkomster og du vil få muligheten til å delta på spennende, nasjonale konferanser.

Vi tilbyr

  • Kurs i det å være rollemodell og realfagsmentor, hvor du lærer matematikkdidaktikk
  • Erfaring med å undervise og å presentere foran større grupper
  • Du får tilgang til et faglig fellesskap
  • Mulighet til å treffe, og høre presentasjoner fra ingeniører i jobb
  • Attest som bekrefter at du har vært ENT3R-mentor.

Erfaringen som ENT3R-mentor viser seg å være verdifull når man søker jobb. Mange tidligere mentorer forteller at store deler av jobbintervjuet handlet om ENT3R og erfaringene derfra. På den måten kan ENT3R være svært relevant på CVen.

Vi søker deg som

  • Studerer ingeniørfag på Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen (krav for å bli ansatt)
  • Engasjerer deg for realfag, og liker å lære bort egen kunnskap
  • Er selvstendig og initiativrik, samt liker å jobbe med ungdom
  • Siden jobben innebærer at du er sammen med barn under 18 år, så er det krav om politiattest

Interessert?

Du kan lese mer om stillingen på ENT3R sine nettsider.                                       

Spørsmål om jobben kan sendes til bergen.hvl@ent3r.no.

Søk på stillingen her. 

Søknadsfrist: 21.05.2023