Praktikantstilling i SANORD, Cape Town

Vil du jobbe ett halvt år i Sør-Afrika? Nå er det to ledige praktikantstillinger ved University of the Western Cape i Cape Town, Sør-Afrika.

Stillingene varer i seks måneder og er i sekretariatet for SANORD-nettverket som ligger til University of Western Cape. Arbeidsoppgaver er knyttet til administrering og koordinering av SANORD-aktiviteter.

Dette omfatter arbeid med markedsføring av nettverket gjennom sosiale media, nettsider og nyhetsbrev, bistå i planlegging av nettverkskonferanser og faglige møter og å bistå medlemsinstitusjonene og de ulike undergruppene ved behov. 

SANORD (Southern-African – Nordic Network) er en medlemsorganisasjon som arbeider for økt samarbeid mellom universiteter og høgskoler i det sørlige Afrika og Norden. HVL har vært med i nettverket siden oppstarten i 2007 og styremedlem fra 2017.

I tillegg til å være masterstudent (fortrinnsvis på 2. året) ved en av medlemsinstitusjonene må den som blir tilsatt i stillingen beherske engelsk svært godt, ha gode kommunikasjonsevner og god kompetanse på sosiale media, webpublisering og relevant it-kompetanse.  

Kontaktpersoner for SANORD-nettverket ved HVL er Erlends Eidsvik (erlends.eidsvik@hvl.no) og Elin Kvaale (elin.kvaale@hvl.no). Begge kan kontaktes dersom man har spørsmål om SANORD-nettverket.

Les mer om stillingen og søknadsprosessen. Søknadsfrist er 17. november.