Studentassistent for bioingeniørutdanningen

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap søker studentassistenter i to emner ved bioingeniørutdanningen på campus Bergen.

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag? Studentassistentene er til stede for å starte arbeidet i øvingstimene, utvikle gode studievaner og for å sikre at øvingstimene gir høyt læringsutbytte.

Stillingene er lønnet.

Hvem kan bli studentassistent?

  • Alle studenter på bioingeniørutdanningen ved HVL, campus Bergen.
  • Dersom du har god kjennskap til emnet du skal være studentassistent i.
  • Dersom du har karakterene A eller B faget.

Følgende emner har behov for studentassistenter

  • KJE100 – Generell kjemi
  • BIO170 – Matematikk med dataverktøy

Arbeidsoppgaver

KJE100: 10 ukentlige øvingstimer på to timer. Hver studentassistent har ansvaret for grupper på ca. 30 studenter. Forberedelse i forkant av øvingstimene og legge til rette for godt arbeidsmiljø i øvingstimene.

BIO170: 6-7 øvingstimer på to timer, ca. annenhver uke, samt veiledning på to dataøvelser. Hver studentassistent har ansvaret for inntil 30 studenter, men to studentassistenter vil ofte være sammen i et klasserom med studentgruppene. Forberedelse i forkant av øvingstimene og legge til rette for godt arbeidsmiljø i øvingstimene. Rette obligatoriske innleveringer.

Studentassistenter behøver ikke kunne svare på alle faglige spørsmål og har ikke ansvar for at studentene kommer gjennom alle oppgavene.

Slik søker du

Søknad sendes til faglærer i KJE100: Signe Steinkopf eller faglærer i BIO170: Kari Grete Nordli Børve.

I søknaden skriver du litt om hvorfor du er interessert i stillingen og oppgir karakteren din i det relevante faget.

Søknadsfrist: 15. juni 2022.