Bli studentassistent i matematikk høsten 2022

Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap søker studentassistenter i to emner ved campus Bergen.

Vil du bidra til at andre studenter får en god studiehverdag? Studentassistentene er til stede for å starte arbeidet i øvingstimene, utvikle gode studievaner og for å sikre at øvingstimene gir høyt læringsutbytte.

Stillingene er lønnet. 

Hvem kan bli studentassistent?

 • Alle studenter på ingeniørfag ved HVL, campus Bergen.
 • Dersom du har god kjennskap til emnet du skal være studentassistent i.
 • Dersom du har karakterene A eller B i samme eller tilsvarende fag.

Følgende emner har behov for studentassistenter

 • MAT110 – Matematikk 1
 • MAT202 – Matematikk 2 (Tilsvarer MAT201/202/203)

Arbeidsoppgaver

 • Ukentlige øvingstimer på to timer. Hver studentassistent har ansvaret for grupper på ca. 20-40 studenter.
 • Forberedelse i forkant av øvingstimene.
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø i øvingstimene.
 • Rette obligatoriske innleveringer.
 • Delta på opplæringsseminar for studentassistenter i august, uke32.
 • Studentassistenter behøver ikke kunne svare på alle faglige spørsmål og har ikke ansvar for at studentene kommer gjennom alle oppgavene.

Slik søker du

Søknad sendes inn via følgende nettskjema. I skjemaet må du blant annet fylle ut kontaktinformasjon og karakterer i relevante fag.

Dersom du tar MAT202 dette semesteret, er det en fordel om du venter med å sende søknadsskjemaet til etter at du har fått eksamenskarakter.  

Søknadsfrist: 12. juni 2022.

Spørsmål kan rettes til Kristine Selvikvåg Lundervold