Studentassistent til språk- og skriverettleiing ved bibliotekets skrivesenter

Biblioteket ved HVL søker etter studentassistentar som kan arbeide med språk- og skriverettleiing. Som studentassistent hjå oss arbeider du med rettleiing av medstudentar og hjelper dei med utfordringar rundt oppgåveskriving.

For tida har vi ledige stillingar i Bergen, Førde, Haugesund og på Stord.

Vi søker erfarne studentar på bachelor- eller masternivå som trivst studentrolla og gjerne hjelper andre å oppleve meistring i studiesituasjonen.

For å arbeide med språkrettleiing må du vere interessert i språk, både norsk og andre språk, sosial og glad i gode samtalar.

For å arbeide med skriverettleiing må du vere interessert i tekst og skriveprosessar, og ha erfaring frå eigne skriveprosjekt.

Vi ønskjer at studentassistentane våre vere organiserte og ansvarsfulle, og opptekne av læring i uformelle settingar.

Som studentassistent hjå oss vil du få nødvendig opplæring i arbeidsoppgåvene. I denne opplæringa inngår emne som gode skriveprosessar, godt språk, korleis komme i gang med skriveprosjekt, akademiske konvensjonar for språk og tekst, utfordringar ved å ha norsk som andrespråk, samt god rettleiingspraksis.

Arbeidsoppgåver:

  • Individuell rettleiing i språk og/eller tekst, på campus eller digitalt
  • Administrere og avtale rettleiingstimar
  • Arrangere aktivitetar på campus, mellom anna skrivekveld
  • Ha ansvar for lokale, utstyr og rydding ved arrangement
  • Møter med alle studentassistentane og tilsette ved skrivesenteret
  • Marknadsføring og synleggjering via sosiale medier

Studentassistentar kan rekne med å jobbe rundt 5 timar i veka gjennom vårsemesteret. Løn i ltr 35, ca 191 kroner i timen. Opplæringa er lønna.

Søknad med CV og motivasjonsbrev for stillinga kan sendast einingsleiar for studiestøtte Gunhild Austrheim, gau@hvl.no.

Vi tilset studentassistentar fortløpande gjennom januar 2022.

Stillingar for hausten 2022 vil bli utlyst i månadsskiftet april/mai.