Studentassistenter – HVL Skape

Én ledig stilling ved campus Stord.

Om stillingen

Stilling som studentassistent er ledig fra nå av og ut studieåret 2022/2023. Oppstart etter avtale. Stillingen er timelønnet og utgjør ca. 5 timer pr. uke i semesteret.

Som en del av HVL sin satsing på studentinnovasjon søker vi nå en student til 20 prosent-stilling som studentassistent i HVL Skape ved campus Stord. 9 studentassistenter er allerede på plass ved campus Bergen, Haugesund, Førde og Sogndal. Vi søker studenter som er motivert til å bidra til å drive HVL Skape og å utvikle denne satsingen videre.

HVL har omorganisert og styrket satsingen på HVL Skape. Det er etablert styringsgruppe og faggruppe i HVL Skape, og det ansettes i disse dager administrative ressurser utover studentassistentstillingene. HVL Skape ligger til Avdeling for samfunnskontakt- arbeidsliv og livslang læring.

Studentassistentene skal primært bidra til HVL Skape-aktiviteter ved sitt arbeidssted, men studentassistentene vil inngå i et større team som arbeider og koordinerer aktiviteter på tvers av campuser og på tvers av fakultet. Felles kursing og deltakelse på eventer på andre campus må derfor påregnes. Reise og opphold dekkes i henhold til gjeldende regler.

Stillingen som studentassistent i HVL Skape vil både gi de rette kandidatene lønn og erfaring som etterspørres i arbeidslivet og vil dermed være et sterkt tilskudd til CV-en. Gjennom en slik studentassistentstilling får du mulighet til å bidra til aktivitet på din campus!

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Bidra i HVL Skape sitt arbeid med å tilrettelegge for idéutvikling, forbedring og nyskaping av tjenester/produkter og/eller bedriftsetablering blant studenter
 • Mobilisere medstudenter til økt utviklings- og innovasjons- og entreprenørskapskultur
 • Bidra til arrangement og aktiviteter i regi av HVL Skape
 • Bidra til synlighet av HVL Skape
 • Støtte studenter med egne utviklings- og innovasjons- og gründerprosjekter
 • Bidra til å utvikle HVL Skape gjennom tett samarbeid med øvrige ansatte i HVL Skape

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- eller masterstudenter ved HVL kan søke stillingen.
 • Interesse for idéutvikling, forbedring og nyskaping av tjenester/produkter og/eller bedriftsetablering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, eventuelt annet skandinavisk språk, og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med formidling
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av arrangement
 • Erfaring med idéutvikling, forbedring og nyskaping av tjenester/produkter og/eller bedriftsetablering

Personlige egenskaper

 • Motivert
 • Kreativ
 • Initiativrik
 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Vilkår og søknad

Stillingene som studentassistent er timelønnet, og du vil jobbe ca. 5 timer pr. uke i semesteret (tilsvarende en 20 prosent stilling).

Studentassistenter i HVL er lønnet i stillingskode 1429 Aspirant.

 • Studentassistent med påbegynt bachelorgrad blir lønnet i ltr. 35, som utgjør kr. 191,20 pr. time
 • Studentassistent med påbegynt mastergrad blir lønnet i ltr, 42, som utgjør kr. 209,- pr. time

Som studentassistent vil då få nødvendig opplæring i arbeidsoppgavene. Opplæringen er lønnet.

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV og motivasjonsbrev sender du på e-post til kontaktperson for stillingen ved ditt fakultet:

 • For studenter fra Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap: Frida Olsen Engedahl
 • For studenter fra Fakultet for helse- og sosialvitenskap: Bosse Litsheim
 • For studenter fra Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett: Jonas Cisar Romme
 • For studenter fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap: Tore Frimanslund 
 • For generelle henvendelser: Avdelingsleder v/Avdeling for samfunnskontakt- arbeidsliv og livslang læring, John Tveit

Søknader vurderes fortløpende.

Siste frist: 21. november

Om HVL

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskulene i landet, med omkring 17 500 studenter og 1 800 ansatte fordelt på fem campus i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og naturvitenskap, økonomi og samfunnsvitenskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett.

HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Om avdelingen

Avdeling for samfunnskontakt – arbeidsliv og livslang læring skal bidra til at HVL er en synlig og attraktiv institusjon og samarbeidspartner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Avdelingen skal være en pådriver for å videreutvikle eksternt samarbeid, styrke HVLs posisjon som en relevant kunnskaps- og kompetanseaktør og legge til rette for innovasjon og utvikling gjennom god samhandling med samfunns-, arbeids- og næringsliv.