Studentassistenter for «Rådgiver for digital økonomi og ledelse»

Instituttet søker studentassistenter for vår og høst 2022 Til etter- og videreutdanningsprogrammet «Rådgiver for digital økonomi og ledelse»

Arbeidsoppgaver:

1. Delta og legge til rette for helgesamlinger med studentene. Vår 2022 gjenstår 3 samlinger – 3 fysiske og 3 digitale.
2. Bidra med kontraktarbeid til studentane
3. Bidra med kontraktarbeid med våre samarbeidspartneren
4. Bidra som mentorer der dere har relevant kompetanse

Hvem kan søke: Alle studenter ved ØkAdm Campus Bergen og MIL-master kan søke.
Dersom det er mange søkere, vil studenter med lengst fartstid få prioritet.

Angi i søknaden om du kan ta oppdraget vår 2022 eller hele 2022.

Kontakt Mohammed Nazar ved interesse
Søknadsfrist: 14 januar

Samlinger vår 2022:

Digital markedsføring (FLE116 )
3. samling 14.–16. januar (fysisk).
4. samling 10.–12. februar (digital).
Eksamen 11. mars 2022 kl. 9.–12: individuell digital eksamen som leveres i Wiseflow.
Samlingene er fredag kl. 16.00–20.00, lørdag kl. 9.00–17.00, søndag kl. 9.00–14.00.

Digital organisering og ledelse (FLE117)
1. samling er fysisk 25.-27. mars 2022
2. samling er virtuell 29.-30. april (foreløpig)
3. samling er fysisk 13.-15. mai
4. samling virtuell (eller fysisk) 3.-5. juni
Eksamen i juli
Samlingene er fredag kl. 16.00–20.00, lørdag kl. 9.00–17.00, søndag kl. 9.00–14.00.